Eerste consult90 minuten€120,00
Tweede consult: Advies en behandelplan en 15 min. tel consult60 minuten€120,00
Vervolgconsult60 minuten€ 80,00
Telefonisch consult15 minuten€ 25,00
Onderzoekspakket: 1e, 2e, 3e consult
Onderzoek, uitwerking, behandelplan, Opvolgconsult
150 minuten€300,00
Meekijken: eet- en leefpatroon, 2 consulten
Analyse voeding, leefstijl, gezondheid
€185,00

Prijzen zijn vrijgesteld van BTW

Consulten zijn exclusief voedingssupplementen of laboratoriumonderzoek.

* Onderzoekspakket: drie consulten die bij elkaar horen.
Tijdens het eerste consult ga ik uitgebreid in op uw klachten, leefwijze en voedingsgewoonte. Indien nodig wordt er in overleg een bloed- of ontlastingtest aangevraagd. Al deze informatie werk ik uit tot een persoonlijk op maat gemaakt behandelplan. Dit behandelplan en het daaruitvoortkomend advies wordt in het tweede consult besproken. Het derde consult is een vervolg consult, ik kijk hoe de verbetering van de gezondheid gaat, soms moet er wat bijgestuurd worden of is het tijd voor de volgende stap in de behandeling.
Dit pakket dient in één keer te worden betaald, een betalingsregeling is mogelijk.
Per consult krijgt u een factuur voor uw zorverzekering

Van te voren is niet aan te geven hoeveel consulten er nodig zijn. Dit is afhankelijk van de ernst en aard van de klachten en hoe snel iemand op de interventie reageert.

Betalingsvoorwaarden

Consulten zijn kosteloos te annuleren of verplaatsen tot 48 u van tevoren, tot 24 uur wordt 50% in rekening gebracht, daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Consulten contant betalen of op rekening graag binnen 48 uur over te maken.

Vergoedingen

Prestatiecode(s)

Orthomoleculaire therapie | 24000
Natuurgeneeskundige therapie | 24005
Cranio-sacraal therapie | 24601

Kwaliteitstherapeuten Vergoeding

Consulten komen (deels) voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking. Afhankelijk van de (aanvullende) verzekering en specifieke voorwaarden van je verzekering. Het is van belang dit bij de verzekeraar te checken.

Aangesloten bij de beroepsverenigingen: CAT vergoedbaar, CAT Kwaliteitstherapeuten en bij de overkoepelende beroepsvereniging RBCZ.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/